Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy proceskawki.pl działający pod adresem www.proceskawki.pl prowadzony jest przez firmę A n D, z siedzibą w Warszawie (03-708) przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 23/25, NIP 6641466451, REGON 367517470.
 2. Miejsce wykonywania działalności: Proces Kawki, ul. ks. I. Kłopotowskiego 23/25, 03 – 708 Warszawa
 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.proceskawki.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
 2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru;
 4. Klient, Konsument – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie;
 5. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;
 6. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego;
 7. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych;
 8. Odbiór – sposób dostawy zamówionych produktów;
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.proceskawki.pl. Towary prezentowane na stronach sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.proceskawki.pl, poprzez strony  serwisów aukcyjnych, w których A n D prowadzi sprzedaż, emailem oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 1. Wybór zamawianych towarów
 2. Oznaczenie sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona  faktura (mogą to być różne adresy)
 3. Wyboru sposobu uregulowania płatności
 4. Zamówienia są przyjmowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@proceskawki.pl
 5. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży proceskawki.pl przez obsługę sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez sklep e-mailem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta,
 2. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 3. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez sklep przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
 4. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 7 dni, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku sklep najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 7 dni, Klient jest informowany przez obsługę sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 11 regulaminu.
 8. Kupony rabatowe nie obejmują produktów w sprzedaży promocyjnej. Zniżka zgodna z wartością rabatu jest naliczana dla towarów nie znajdujących się w sprzedaży promocyjnej.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.
 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego potwierdzenia przez sklep (czyli do momentu otrzymania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji). Klient też do tego momentu może wycofać złożone zamówienie w całości.
 2. Po potwierdzeniu e-mailem zamówienia przez sklep: „przyjęto do realizacji”, a przed wysłaniem zamówienia, w  celu ewentualnej zmiany zamówienia należy skontaktować się e-mailem ze sklepem, jeżeli proces kompletowania zamówienia będzie umożliwiał wprowadzenie zmiany w zamówieniu, zostanie to potwierdzone e-mailem.
 3. Wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu e-mailem pod adresem sklep@proceskawki.pl.
 4. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach w sekcji “koszt dostawy”.
 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.
 2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z informacją poniżej:
 4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem paczkomatów InPost, firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta, lub osobiście.
 5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:
 6. Firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1-3 dni robocze. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
 7. Paczkomaty Inpost, przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Inpost.
 8. Odbiór osobisty w Warszawie, po wcześniejszym bezpośrednim umówieniu się.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub paczkomatu Inpost;
  • przelew elektroniczny realizowany za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych bez względu na formę dostawy/odbioru;
  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych bez względu na formę dostawy/odbioru;
  • przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Mbank 60 1140 2004 0000 3702 8055 0973 bez względu na formę dostawy/odbioru.
  • W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie produktu lub w sekcji “Sposoby i koszty dostawy”.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem, a A n D w momencie dokonania przez klienta potwierdzenia złożenia zamówienia. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest email od proceskawki.pl potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia, umowa zostaje zawarta.
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.
 3. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres:

sklep@proceskawki.pl

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Klienta.
 2. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu i umowy zawartej ze sklepem.
 3. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.
 1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumenta.
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: A n D, ul. ks. I.Kłopotowskiego 23/25, 03-708 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@proceskawki. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt dostarczenia zwracanego towaru.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania ze strony UOKIK: wzory formularzy na stronie UOKIK
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia sklep zwróci Klientowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zamówionych produktów z powrotem, wraz z paragonem fiskalnym lub jego skanem).
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Klient zwróci produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionych towarów.
 9. Prawo odstąpienia, nie przysługuje Klientowi w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827) w przypadku zakupu Produktów:
  • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym między innymi kawa wypalona lub zmielona zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta;
  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; co w praktyce oznacza, że Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży;
  • w przypadku, gdy specjalnie zgrzewane opakowanie, w którym produkt jest dostarczony, zostanie otwarte lub uszkodzone w inny sposób, umożliwiający dostęp środowiska zewnętrznego do produktu.
 10. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.
 1. Składając zamówienie w sklepie proceskawki.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie proceskawki.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem sklep@proceskawki.pl lub przesyłając korespondencję na adres firmy A n D.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych –  A n D z siedzibą w Warszawie przy ul. Pożarowej 3b / 61. Powierzone sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez A n D.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniania, usunięcia, przeniesienia lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdej chwili osobie udostępniającej swoje dane osobowe, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a A n D.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT, lub przesłanie jej e-mailem.
 3. Informacje prezentowane na stronach sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2018r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
POBIERZ DOKUMENT PDF